Kommunens äldreomsorg i topp igen

En rapport från tidningen Dagens samhälle visar att våra äldre i Emmaboda kommun är väldigt nöjda med servicen.

I Dagens samhälle den 29 augusti 2019 skriver man att kommuner med billig äldreomsorg får lika bra betyg av de äldre som dyra kommuner.

Enligt rapporten är Emmaboda kommuns äldreomsorg billigast i landet med 27 procent under den förväntade kostnaden och nöjdheten är 95 procent.

- Vi jobbar med att försöka bibehålla det friska så länge som möjligt istället för för att inrikta oss på det sjuka, säger Stefan Nyström (M), ordförande i socialnämnden i Emmaboda kommun.