En plats upp för Emmaboda kommun i företagsranking

2019 års siffror från Svenskt Näringsliv innebär att Emmaboda kommun knappar in en placering från förra året och hamnar på plats 287.

- Vi har under de första månaderna i år lyft upp företagsfrågor/företagsklimat på den politiska agendan. Jag hoppas och tror att vi kan fortsätta stiga i rankingen framöver. Från politiskt håll kommer vi fortsätta arbeta aktivt med företagsfrågor, från mig personligen är detta prioriterat under hela mandatperioden. Nu blir det att läsa och analysera Svenskt Näringslivs rankingrapport, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

I Emmaboda kommun har 90 företag svarat på enkäten. En svarsfrekvens på 51 procent. Kommunernas betyg visas i diagrammen antingen som ett medelvärde eller som positiv andel. Betyg i enkäten sätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 = dåligt och 6 = utmärkt. På frågan om hur kommunen konkurrerar med det privata näringslivet är i stället alternativen 1 = i stor utsträckning och 6 = inte alls. Medelvärdet visar snittet av dessa betyg. Positiv andel är summan av antalet betyg som motsvarar 4 (bra) eller högre dividerat med totalt antal svar. Betygsskalan används inte på enkätens flervalsfrågor.

För mer information om Emmabodas ranking: www.foretagsklimat.se/emmabodalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se