Stödboendet i Bussamåla avvecklas när integrationsenheten genomför en verksamhets- och organisationsförändring

Många av de ensamkommande ungdomarna i Emmaboda kommun har varit i Sverige länge, de flesta kom 2015 och blir snart 21 år. För att öka förutsättningarna för den enskilde till ett självständigt liv och samtidigt hushålla med ekonomiska resurser på ett effektivt sätt så genomför Integrationsenheten en verksamhets- och organisationsförändring som innebär att stödboendet i Bussamåla avvecklas.

Kraftigt minskade intäkter från migrationsverket gör också att vi måste bli mer effektiva. Detta innebär att vi behöver justera vår verksamhet och organisation. Istället för dygnet runt schema så kan vi stödja ungdomarna med ett mobilt team dag- och kvällstid som tillgodoser behovet av stöd för de enskilda, arbeta med beslut om stödboende samt ger stöd och öppenvårdsinsatser enligt Socialtjänstlagen. Vid behov av stöd nattetid får ungdomarna hjälp av andra personalgrupper inom Socialtjänsten.

Målet för socialt arbete är den enskildes självständighet

Integrationsenheten arbetar med att ensamkommande ungdomar ska bli självständiga. När det gäller enheten för ensamkommande så innebär det att skapa förutsättningar för eget boende med närhet till: skola, arbete, kommunikation, handel och civilsamhällets utbud av föreningsliv. Vi har från och med 1 oktober möjlighet att anvisa ungdomarna till centrala boenden i Emmaboda. Kontrakt är tecknat med hyresvärd avseende ett korridorboende, dessutom har vi andra lägenheter på olika ställen i centralorten.

Verksamhets- och organisationsförändring innebär:

  • Ökade förutsättningar för de enskilda till ett självständigt liv
  • Minskat behov av personaltäthet
  • Minskat behov av personal dygnet runt
  • Minskat behov av transporter
  • Behov av utbildad personal (Krav från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att Emmaboda kommun har utbildad personal)

Ann-Louise Nylander, Verksamhetschef integration
telefon: 0471-24 96 74, e-post: ann-louise.nylander@emmaboda.se