Både förbättringar och försämringar i polisens årliga trygghetsmätning

Trygghetsmätningen är en av flera pusselbitar som beskriver situationen i kommunen och som visar på behovet av polisiär prioritering. Den upplevda otryggheten är högre än vad brottsstatistiken visar.

Undersökningen utgör grund för kommunens dialog med polismyndigheten avseende Polisens närvaro och förmåga i Emmaboda kommun. Trygghetsmätningen tillsammans med andra fakta och statistik påvisar ett tydligt behov av polisiär prioritering i Emmaboda kommun tillsammans med aktivt arbete från kommun.

– Alla samhällen har saker som behöver förbättras men däremot har den allmänna trygghetskänslan inte förändrats märkbart utan ligger på samma nivå som tidigare, säger Anette Strömblad, kommunchef.

Områdena som framträder till det negativa i mätningen är sedan tidigare trygghetsmätningar kända av både kommunen och Polis, dessa är även införda som fokusområden för samverkansavtalet mellan kommun och Polis.
De tre områdena som det är oro för är inbrott, försämrad trygghetskänsla och nedskräpning.

Saker som de svarande upplever som förbättringar är minskning av bilar som kör för fort samt mindre problem med narkotika.

För mer information kontakta:
Anette Strömblad, kommunchef Emmaboda kommun
Telefon: 0471- 24 90 11, e-post: anette.stromblad@emmaboda.se