Svenskt Näringsliv föreläser om upphandling i Emmaboda

Emmaboda kommun och Svenskt Näringsliv anordnar ett seminarium om upphandling den 20 november i Emmaboda. Huvudföreläsare är Svenskt Näringslivs expert i upphandlingsfrågor Birgitta Laurent.

Inköp och upphandling är sedan en längre tid ett högt prioriterat område i Emmaboda kommun. Seminariet med Svenskt Näringsliv syftar till att ge en orientering kring regelverket och att visa på affärspotentialen i offentliga upphandlingar. Svenskt näringslivs upphandlingsexpert i upphandlingsfrågor Birgitta Laurent är huvudföreläsare. Kommunens upphandlingssamordnare Katarina Bondesson medverkar och berättar om hur kommunen jobbar för att förenkla för företagen att lämna anbud.

Upphandlingsseminariet på onsdag är en i raden av insatser för att stimulera fler företag att vilja lämna anbud. Under året har det genomförts informationsträffar om förenklade upphandlingsunderlag kring varor och tjänster. På gång är även förenklade underlag för bygg- och entreprenad. Till våren blir det utbildning i hur man lämnar anbud digitalt.

- Vi har fått positiva reaktioner från träffarna vi haft under året. Flera företagare blev förvånade att det inte var så krångligt som man trodde. Nu önskar vi också att få till en ökad dialog med företagen före och efter upphandling, Det är en kontinuerlig process som måste hållas vid liv, säger Katarina Bondesson.

Parallellt med utbildningar riktade mot företagen arbetar kommunen också med att höja kompetensen och utbilda internt. Man gör genomgångar av inköpsplaner, ser till att det finns uppdaterade inköpsrutiner, uppföljningar, stickprovskontroller och jobbar för att alla ska göra lika inom kommunkoncernen.

- Processen pågår där vi ser över våra upphandlingsunderlag och jobbar för att alla ska göra lika. Företagen ska känna igen sig, oavsett vem i kommunkoncernen man lämnar anbud till. Målet är att fler företag ska kunna och vilja lämna anbud, säger upphandlingssamordnare Katarina Bondesson.

- Vi är övertygade om att nyckeln till goda affärer är en inköpsmogen organisation. Då kan myndigheten både säkerställa kvalitet, leveranssäkerhet och hämta hem besparingar, säger Ulrica Bennesved regionchef på Svenskt Näringsliv.

För mer information kontakta:
Katarina Bondesson, upphandlingssamordnare Emmaboda kommun,
0471-24 90 31, katarina.bondesson@emmaboda.se