Lyckebyåns vattenråd får 200 000 kronor för vattenreningsprojekt

Vattenmyndigheten Södra östersjön/Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat 200 000 kronor i bidrag till Lyckebyåns vattenråd. Pengarna ska användas till förstudie om hur man kan rena avloppsvatten så att det kan återanvändas i Xylems industriprocesser.

- Blir allt som vi vill kan vi ersätta dricksvatten med återanvänt vatten och då sparas resurser. I förstudien ska vi samverka med Emmaboda Energi och Xylem, säger Åsa Albertsson, utvecklingsstrateg Emmaboda kommun.

Förstudien inleds nästa år och förhoppningsvis förverkligas projektet 2021.

För mer information kontakta:

Åsa Albertsson, utvecklingsstrateg tekniska förvaltningen Emmaboda kommun

telefon: 0471-24 90 00, vxl e-post: asa.albertsson@emmaboda.se