The Glass Factory levererar unik glaslampa till Aten

Svenska Utrikesdepartementets ambassad i Grekland är beställare.

The Glass Factory projektledare för nutida glaskonstnärer

The Glass Factory projektledde och levererade förra året en specialdesignad armatur med glaskupor av nutida glaskonstnärer för Nationalmuseum i Stockholm, under Maja Heuers ledning. Som en direkt följd av det projektet har The Glass Factory nu fått i uppdrag att samordna och skapa en variant av armaturen för svenska ambassaden i Aten, med fem unika kupor av fem glaskonstnärer.

Örsjö Belysning AB tillverkar armaturen och medverkande glasdesigners är Matti Klenell, Carina Seth Anderson, Gabriella Gustafsson, Mattias Ståhlbom och Stina Löfgren. Mikael Jacobsson, Peter Kuchinke. Anders Wennerhag har tillverkat kuporna i Boda glasbruk.

Museet arbetar för att kunna erbjuda lampor med enstaka kupor och armatur i museishopen längre fram.

För mer information om kontakta:

Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur och tf chef The Glass Factory
telefon: 0471-24 92 24