Felaktiga uppgifter om en undervisningssituation på en skola

På sociala medier har det spridits felaktiga uppgifter angående en undervisningssituation vid en skola i Emmaboda kommun.

I läroplanen för årskurs 4-6 ingår att man läser om de stora världsreligionerna. Centralt innehåll i läroplanen är bland annat ritualer och religiöst motiverade levnadsregler. Detta lektionstillfälle gällde islam och muslimska ritualer och traditioner. Motsvarande undervisning görs för samtliga världsreligioner.

Lektionen genomfördes med så kallad rollspelspedagogik där eleverna har olika roller i syfte att få en bättre förståelse och lärande.

Eleverna delades in i olika grupper och i rollspelet ingick att både pojkar och flickor kunde vara man eller kvinna och man gestaltade en muslimsk gudstjänst. Eleverna var alltså inte uppdelade efter kön.

De elever som inte ville medverka i rollspelet behövde inte göra det men samtliga elever var med i klassrummet. Under genomförande av lektionen var det inte någon elev som uttryckte oro eller otrygghet. Det är heller ännu ingen förälder som tagit direktkontakt med lärare eller rektor.

Motsvarande aktiviteter genomförs inom flera ämnen med drama och rollspel som en naturlig del av pedagogiken. Man ser bra effekter hos eleverna där de blir mer trygga i att diskutera och reflektera över identitet och livsfrågor vilket också är en central del i läroplanen.

- Jag som skolchef har högsta förtroende för rektor och personal på skolan och att undervisningen har genomförts enligt skolans styrdokument i form av skollag, läroplaner och kursplaner, säger Lennart O Werner, bildningschef.

Med anledning av kritiken på hur lektionen genomfördes kommer vi på huvudmannanivå att gå igenom planering och uppföljning. Anmälningar om att elever känts sig kränkta kommer att utredas enligt de rutiner Bildningsnämnden i Emmaboda kommun har.

För mer information kontakta:
Lennart O Werner, bildningschef Emmaboda kommun
Telefon: 0471- 24 92 16
Epost: lennart.werner@emmaboda.se