Emmaboda kommun inför besöksförbud på äldreboenden/­servicehus

Emmaboda kommun inför besöksförbud vid samtliga kommunala äldreboenden/servicehus från och med den 13 mars och med omedelbar verkan på grund av coronaviruset.

Krisledningsnämnden beslutar att stänga alla kommunens äldreboenden/servicehus för alla förutom boende och personal. Beslutet gäller även matsalar och träffpunkter/allaktivitetshus i anslutning till boendena. Boendets chef kan besluta om undantag för anhöriga till boende.

- Vi i Emmaboda kommun värnar och skyddar våra utsatta grupper, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun.

Extra försiktighetsåtgärder för personalen

Personal inom kommunkoncernen som de senaste 14 dagarna befunnit sig i ett av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområde för Covid-19, skall kontakta sin närmsta chef för bedömning om personen ska arbeta eller sättas i karantän.

Personal inom omsorgen och sjukvården som visar tecken på förkylning, influensa eller sjukdom skall sjukskriva sig och stanna hemma.

Följande äldreboenden/servicehus stängs:

Särskilda boenden – Äldreomsorgen

Alsbovägen 1 Algutsboda

Esplanaden 8 Emmaboda

Bjurbäcksgatan 46 Emmaboda

Kyrkvägen 38 Långasjö

Storgatan 10 Vissefjärda

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.selänk till annan webbplats