Emmaboda kommun håller 2020 års kommunfullmäktige- och kommunstyrelsemöten enligt plan

På grund av pågående spridning av Coronavirus får undertecknade många frågor om hur vi avser att göra med kommande Kommunstyrelse- och Kommunfullmäktigemöte.

Då vi i dagsläget inte vet hur länge denna smittspridning kommer att pågå, så ser vi ingen realistisk möjlighet att skjuta upp alla möten. I värsta fall skulle vi kanske inte kunna hålla möten på upp mot ett år. Över tid blir i så fall kommunen handlingsförlamad, vilket får negativa effekter över lång tid framöver.

- Först vill vi klargöra frågan om distansmöten. Då svensk lag inte tillåter att dessa möten hålls på distans, så är detta inget alternativ. Eventuellt kan Kommunstyrelsemöten hållas på distans inom något år, men inte i dagsläget, säger Bo Eddie Rossbol, kommunfullmäktiges ordförande- Vi har därför som mål att genomföra planerade Kommunstyrelse- och Kommunfullmäktigemöte. Vi rekommenderar samtidigt styrelsens och fullmäktiges ledamöter att följa Folkhälsomyndighetens råd och stanna hemma vid tecken på influensa, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Vi kommer också vidta försiktighetsåtgärder, bland annat kommer avståndet mellan ledamöterna (i möteslokalen) att öka, vi kommer inte genomföra olika teman på mötena (för att korta ner tiden då vi är samlade), om lagen tillåter så kommer vissa tjänstemän att delta på distans på Kommunstyrelsens möten, mm.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se