Emmaboda kommunhus stängs tillfälligt

Trängsel är en stor riskfaktor för smittspridning, en åtgärd för att minska trängseln på kommunhuset är att så få som möjligt vistas där samtidigt. Inom Emmaboda kommunkoncern återfinns flertalet viktiga samhällsfunktioner, det är prioriterat att tillse att dessa inte drabbas av covid-19 samtidigt.

Emmaboda kommuns kommunkontor stängs för besökande. Det innebär att inga externa besök tillåts till kommunkontoret (bortsett från Besökscenter som fortsatt håller öppet).

Beslutet gäller även för förtroendevalda dagtid (kl. 06.00-18.00). Det innebär att exempelvis beredningar, nämndsmöten eller liknande ska hållas digitalt eller i annan lokal än kommunhuset. Beslutet gäller från och med 2020-11-11 till och med 2020-12-08.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,
telefon: 0471-24 90 10