Jättekliv för Emmaboda kommun i företagsranking - 66 platser upp

2022 års siffror från Svenskt Näringsliv innebär att Emmaboda kommun höjer sig 66 platser och hamnar på plats 168. Placeringen är kommunens bästa sedan 2005.

- De positiva siffrorna för Emmaboda kommun är troligen, i alla fall delvis, ett resultat av en medveten politisk inställning till företagsfrågor, men också ett resultat av tjänstemännens aktiva arbete. Den gånga mandatperioden har Emmaboda kommun klättrat cirka 120 platser på rankingen, vilket visar att vi är på rätt väg. Samtidigt finns det områden som vi fortfarande behöver bli bättre på, så det gäller att kavla upp ärmarna och jobba vidare. Målet måste minst vara Kalmar läns bästa företagsklimat, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.

Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun, telefon: 0471-24 90 10,
e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen