Emmaboda kommun har förbättrat företagsklimat i ny mätning

Svenskt Näringsliv presenterade årets resultat av Företagsklimatet för kommunledningen – Emmaboda ökade näst mest i ”Sammanfattande omdöme” av landets 290 kommuner

I förra veckan släppte Svensk Näringsliv resultaten från årets mätning av Företagsklimatet. Undersökningen genomfördes under januari till mars tidigare i år. Inför årets mätning har det skett en uppdatering av enkäten vilket innebär att en del frågor tagits bort, några har omformulerats och några nya har kommit till.

Kommunledningen bjöd på onsdagen in biträdande regionchef Johnny Rönnfjord till att berätta mer om den reviderade enkäten och resultatet. Tillsammans med kommunledningen analyserades utfallet och det fördes även diskussion om det fortsatta arbetet framåt med att förbättra företagsklimatet.

- Företagsklimatet har mycket hög prioritet på såväl den politiska agendan som i det operativa näringslivsarbetet på tjänstemannanivå, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson.

Kommunstyrelsen har nyligen antagit tre nya mål där ”Förbättra företagsklimatet” är ett av dessa.

- Rent konkret innebär detta att ”Det sammanfattande omdömet” i Svenskt näringslivs årliga undersökning ska öka till 3,7 år 2028 och till 4,4 år 2032, fortsätter Johan Jonsson.

När man ser till det sammanfattande omdömet för länets kommuner förbättrade sig Emmaboda kommun med 0,5 (näst mest i landet) och Borgholm med 0,3. Fem kommuner ligger kvar på +-0 och fem kommuner minskar.

- Vi är självfallet mycket glada över årets ökning där vi förbättrar oss på i stort sett alla frågor och är fullt medvetna om att det i flera fall är från en låg nivå. Vi slår oss inte till ro, utan det är fortsatt hårt arbete som gäller. Nu kommer vi i politiken analysera detta vidare och därefter kommer vi tillbaka med tankar inför det fortsatta arbete intern i kommunkoncernen och i samverkan med näringslivet, säger Johan Jonsson.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen