Emmaboda kommun har lägst sjuktal i Sverige - delar förstaplatsen med Torsby

Årets sammanställning av den totala sjukfrånvaron för 2016 har nu redovisats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Emmaboda kommun och Torsby placerar sig i år som nummer ett i landet med lägst total sjukfrånvaro. 

Emmaboda kommun och Torsby leder med 4,4 procents sjukfrånvaro, och därefter på delad andraplats Sävsjö och Perstorp med 4,7 procents frånvaro. Medeltalet för Kalmar län är 6,8 procent.

- Vi är stolta över att våra chefer och medarbetare gör ett fantastiskt bra jobb och att vi legat bland de bästa kommunerna sedan 2010. Vi tror att våra låga siffror beror på att vi i Emmaboda tar ett helhetsgrepp för att minska sjukfrånvaron. Vi har verksamhetsnära ledarskap där snabba insatser ger mindre sjukskrivningar, medarbetarna blir synliggjorda eftersom att arbetsgrupperna är mindre än i många andra kommuner. Vi har bra förmåner för våra anställda i Emmaboda, säger Elisabeth Dahl, personalchef Emmaboda kommun.

-Vi har också ett gott samarbete mellan politiker, tjänstemän, fackliga organisationer, Försäkringskassan och Företagshälsovården och vi strävar alla åt samma håll för Emmabodas bästa. I Emmaboda har vi individen i fokus vilket även är tydligt inom socialförvaltningen och deras arbete utifrån Emmabodamodellen, säger Elisabeth Dahl.

För mer information kontakta:

Elisabeth Dahl, personalchef, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 33, e-post: elisabeth.dahl@emmaboda.se