Emmaboda kommun är den sjunde högst rankade landsbygdskommunen i Sverige - bäst i Kalmar län

Tidningen Dagens Samhälle har jämfört hur 290 kommuner presterat under perioden 2011-2016 och hur väl rustade kommunerna är för framtiden genom att granska tio framgångsfaktorer. I klassen Landsbygdskommuner rankas Emmaboda som nummer sju av 130.

De områden Dagens Samhälle undersöker för att ranka kommunerna är attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, ett mått på den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Flera av kategorierna beskriver utvecklingen de senaste åren. Också kommunernas utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi granskas.

Emmaboda kommun klättrar hela 29 placeringar jämfört med förra årets mätning.

Emmaboda är den sjunde högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).

Ett stort stöd till kulturlivet och en hög självförsörjningskvot är det som bidrar mest till att dra upp kommunens placering i rankningen av Sveriges landsbygdskommuner.

Emmaboda är den högst rankade landsbygdskommunen i Kalmar län på förbindelser, kultur och företagsamhet.

För mer information kontakta:

Anette Strömblad, kommunchef i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 11, e-post: anette.stromblad@emmaboda.se

Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: ann-marie.fagerstrom@emmaboda.se