Emmaboda kommun bjuder in energiministern till dialog om kraftledning

Kommunledningen i Emmaboda vill att energiminister Ibrahim Baylan ska ta sig tid att själv komma till Emmaboda för att diskutera Emmabodas och berörda kommuners massiva motstånd mot en planerad luftburen kraftledning genom regionen.

Svenska kraftnät planerar att bygga en ny luftledning mellan Ekhyddan via Nybro till Hemsjö. I de berörda kommunerna finns ett massivt motstånd mot luftledningen och man förordar att kraftledningen istället grävs ner.

Kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun, Ann-Marie Fagerström, har i ett brev tillsammans med kommunalråden i Nybro, Tingsryd, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner bjudit in energiminister Ibrahim Baylan, för en dialog om kraftledningen. De berörda kommunerna vill gärna träffa ministern innan 2017 års slut.

För mer information kontakta:

Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: ann-marie.fagerstrom@emmaboda.se