Emmaboda kommun arbetar aktivt mot ökad alkohol och tobaksanvändning i högstadiet 

I en undersökning utförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (CAN) som Emmaboda kommun deltagit i, visar att bruket av främst alkohol och tobak i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet är på en fortsatt hög nivå men det har skett en minskning av narkotikakonsumtionen bland årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet mot föregående undersökning 2015.

Bland Emmabodas elever uppmättes däremot högre nivåer av alkohol- och tobaksanvändning bland niondeklassarna än genomsnittet i länet och i landet. Omkring 53 (62, 2015 års undersökning) procent av niondeklassarna boende i Emmaboda hade druckit alkohol det senaste året. Det finns även en tydlig ökning av andelen elever i åk 9 som röker i kommunen.

- Glädjande att det går åt rätt håll vad det gäller narkotikakonsumtionen men fortfarande mycket att jobba med. Det är klart oroande att se att dagligrökandet har ökat i så tidig ålder som åk 9, vi ligger högst i jämförelse med Kalmar län och riket, säger Lisa Hansson, folkhälsosamordnare i Emmaboda kommun.

Emmaboda kommun arbetar förvaltningsövergripande med problematiken. CAN hjälper kommunerna med strategier och stöd i deras arbete med att motverka konsumtionen av droger, alkohol och tobak på skolorna.

- Vi måste prioritera det skarpt för att få ner konsumtionen av narkotika, alkohol och tobak. En samverkan med föräldrarna är viktig del för att nå dit, säger Jan Olov Jäghagen, ordförande i bildningsnämnden.

När det gäller gymnasiets årskurs 2 i Emmaboda alkoholkonsumtion är nivån något högre än genomsnittet för riket i stort. Av Emmabodas gymnasieelever hade 77 (83) procent druckit alkohol vid något tillfälle det senaste 12 månaderna. Motsvarande siffror var 80 (79) procent i Kalmar län och 74 (75) procent i landet. Siffrorna för narkotikaanvändningen för gymnasiet årskurs 2 låg på 8 (12) procent, 12 (10) procent i länet och 13 (11) procent i landet.

Jämförelserna mellan kommunerna bör tolkas med försiktighet. Extrema värden har högt inflytande vid mindre urval (i synnerhet i små kommuner som Emmaboda, Torsås och Högsby). Därför bör man inte dra alltför kategoriska slutsatser utifrån en enskild siffra.

För mer information kontakta:

Lisa Hansson, folkhälsosamordnare i Emmaboda kommun
Telefon 0471-24 90 16
Epost: lisa.hansson@emmaboda.se