Två barn bortrövade från Johansfors skola - ingen hotbild eller risk för andra elever

Händelsen inträffade på onsdagseftermiddagen och de bortförda barnen är ett syskonpar som går på Johansfors skola. Polisen utreder ärendet.

- Det finns ingen hotbild eller risk för andra barn och elever utan vi ser detta som en isolerad händelse för detta syskonpar. Vi har löpande kontakt med polisen om hur spanings- och utredningsarbetet fortskrider., säger Lennart O Werner, bildningschef Emmaboda kommun.

Rektor tillsammans med förvaltningsledning planerar för särskilda informationsaktiviteter till föräldrar under eftermiddagen på Johansfors skola.

För mer information kontakta:
Lennart O Werner, bildningschef Emmaboda kommun
Telefon: 0471- 24 92 16
Epost: lennart.werner@emmaboda.se