Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer HPT035.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på fastigheten Muggetorp 1:13 en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 30 oktober 2018, kommer fordonet att skrotas.