Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer BRX 776.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på Rörgränd 2 i Emmaboda en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 7 december 2018, kommer fordonet att skrotas.

Till toppen