Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer THU 916.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt framför Taxi Emma i Emmaboda en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 23 december 2018, kommer fordonet att skrotas.

Till toppen