Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer GBU 662.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på parkeringen mellan Kyrkogatan och Rådhusgatan i Emmaboda en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 28 december 2018, kommer fordonet att skrotas.

Till toppen