Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer APG 579.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på Järnvägsgatan i Emmaboda en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 28 december 2018, kommer fordonet att skrotas.

Till toppen