Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer EAN 247.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på parkeringen vid Folkets hus Nygatan i Emmaboda en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 29 december 2018, kommer fordonet att skrotas.

Till toppen