Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer WBF 908.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på Mellangatan i Emmaboda en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 20 juni 2019, kommer fordonet att skrotas.