Socialnämndens utskott 2020-02-05

Protokollet är justerat: 2020-02-05
Sammanträdesdatum: 2020-02-05
Datum för anslagsuppsättande: 2020-02-05
Datum för anslags nedtagande: 2020-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Emmaboda kommun
Kontaktperson: Lena Limslätt Petersson