Kompostanmälan

Enligt 5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614) ska personer som avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall anmäla detta till kommunen.

Avgift: Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges taxa (1 x timpris).

Sökande/fastighetsägare
Fakturamottagare (om annan än sökande)
Typ av avfall som ska komposteras

Typ av kompost


Är behållaren isolerad? * (obligatorisk)
Är behållaren isolerad?


Är behållaren försedd med lock och botten? * (obligatorisk)
Är behållaren försedd med lock och botten?


Typ av boende
Typ av boende * (obligatorisk)
Typ av boende

Underskrift