Kompostanmälan

Enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) ska personer som avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall anmäla detta till kommunen.

Avgift: Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges taxa (1 x timpris).

I samband med valet för landsbygden tas ingen anmälningsavgift för kompostering.

Sökande/fastighetsägare
Typ av avfall som ska komposteras

Typ av kompost


Är behållaren isolerad? * (obligatorisk)
Är behållaren isolerad?


Är behållaren försedd med lock och botten? * (obligatorisk)
Är behållaren försedd med lock och botten?


Typ av boende
Typ av boende * (obligatorisk)
Typ av boende

Underskrift