E-tjänster och blanketter

Här kan du själv utföra många ärenden med hjälp av en e-tjänst eller en blankett, oavsett plats eller tid på dygnet.

För att underlätta har vi delat upp e-tjänsterna och blanketterna i olika kategorier.

Utbildning och barnomsorg

Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning i skolor, daghem och andra lokaler, anmälan


Blankett

Försäkring - Skadeanmälan

E-tjänst


Synpunkter och klagomål, för förskolor, skolor och övrig verksamhet inom bildningsförvaltningen.


Blankett

Barnomsorg - Förskola och FritidshemAnsökan om plats - ej inloggad

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan om plats Obekväm tid


Blankett

Avgiftsreducering, ansökan


Blankett

Delad faktura för föräldrar med gemensam vårdnad, ansökan


Blankett

Inloggning barnomsorg (edWise)

Ansök om plats, Lämna schema- och inkomstuppgifter, Avsluta placering.

Lathund inloggning

Broschyr om E-tjänsten (Svenska)

Broschyr om E-tjänsten (Engelska)

Skaffa E-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsrapport

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Köpa tid


Blankett

Schema vårdnadshavares arbetstid


Blankett

Skola och utbildningLathund inloggning
Broschyr om E-tjänsten (Svenska)
Broschyr om E-tjänsten (Engelska)
Skaffa E-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetstrapport

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Anslutningsavgift Gymnasium


Blankett

Grundsärskola, ansökan


Blankett

Gymnasiesärskola, ansökan


Blankett

Inackorderingstillägg, ansökan


Blankett

Inflyttning, anmälan


Blankett

Kommunal vuxenutbildning (Komvux), ansökan


Blankett

Ledighet för elev, ansökan


Blankett

Modersmålsundervisning, ansökan


Blankett

Skadeanmälan


Blankett

Skolskjuts, ansökan


Blankett

Särskild utbildning för vuxna (Särvux), ansökan


Blankett

Utflyttning, anmälan/Byte av skola


Blankett

KulturskolaNyanmälan


Blankett

Byte av instrument/aktivitet


Blankett

Uppsägning av plats


Blankett


Bygga, bo och miljö

Skriv tabellbeskrivning här

Bekämpningsmedel/växtskyddsmedel, ansökan om spridning


Blankett

Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan


Blankett

Inflyttning, anmäl ditt intresse till Inflyttarservice

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Misstanke om matförgiftning, anmälan

E-tjänst


Sotning, ansökan om egensotning


Blankett

Sotningsjournal, egensotning


Blankett

Uthyrning av bostad, anmälan

E-tjänst


Uthyrning av bostad, godkänn att uppgifterna får publiceras


Blankett

Värmepumpanläggning, anmälan om installation


Blankett

Cistern, anmälan


Blankett

Cistern och rörledningar, anmälan om att ta ut bruk


Blankett

Anmälan om installation av oljeavskiljare


Blankett

Granneintyg vid borrning mindre än 10 meter från fastighetsgräns


Blankett

Vatten, avlopp och avfallAvloppsanläggning enskild, ansökan


Blankett

Avloppsanläggning enskild, entreprenörsrapport


Blankett

Kompostering av hushållsavfall


Blankett

Latrin, ansökan om eget omhändertagande


Blankett

PCB-sanering, anmälan


Blankett

PCB, slutrapport


Blankett

Vatten- och avloppsanläggning, ansökan om kommunalt bidrag


Blankett

Vattenmätarställning, lämna uppgift

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bygga

Söka lediga villatomter.
Här kan du, på en karta, se var det finns lediga villatomter. Du får också reda på fastighetsbeteckning och storlek på tomterna.

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Bostadsanpassning, ansökan om bidrag


Blankett

Bygg-, mark- eller rivningslov, ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Bygglov, teknisk beskrivning (bilaga till bygglov, ansökan)


Blankett

Bygglov för skylt/ljusanordning, ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Förhandsbesked om möjlighet till bygglov

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Grannes yttrande över bygg/markåtgärd


Blankett

Kontrollansvarig, anmälan


Blankett

Planbesked, begäran


Blankett

Strandskyddsdispens, ansökan


Blankett

Vatten- och avloppsinstallation, teknisk beskrivning


Blankett

Kontrollplan installation av eldstad


Blankett

Kontrollplan installation av skorsten


Blankett

Kontrollplan installation av eldstad och skorsten


Blankett

Kontrollplan små åtgärder


Blankett

Omsorg och hjälp

Ansökan om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Mer information om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan om stöd , enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), exempelvis bostad med särskild service, daglig verksamhet

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Ansökan om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL), exempelvis hemtjänst, boendestöd och trygghetslarm


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Bostadsanpassning, ansökan om bidrag


Blankett

Bostadsanpassning, fullmakt


Blankett

Handikappföreningar, ansökan om bidrag


Blankett

Pensionärsföreningar, ansökan om bidrag


Blankett

Klagomålshantering - Socialförvaltningen


Blankett

Uppleva och göra

Evenemangskalender, anmäl evenemang

E-tjänst


Bibliotekskort, registrera dig som låntagare

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Böcker och andra medier, sök/låna/reservera

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-böcker, låna

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-ljudböcker och strömmande ljudböcker, låna

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Författarlexikonet Alex, databas som innehåller presentationer av skönlitterära författare från hela världen. Logga in med ditt lånekortsnummer.

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


GlobalGrand, databas över svenska och utländska stipender, fonder och bidrag. Sök direkt om passande bidrag för dig själv, din skola, förening eller organisation.

GlobalGrant (hemifrån), logga in med ditt lånekortsnummer

GlobalGrant (vid bibliotekets datorer)
E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


FöreningarAktivitetsbidrag, ansökan


Blankett

Anläggningsbidrag, ansökan


Blankett

Ansökan om registrering av lotteri


Blankett

Ansökan om tider i sporthallar och gymnastiksalar


Blankett

Ansökan om tider på konstgräsplan


Blankett

Bokning av idrottshallar och fotbollsplaner, förfrågan

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning i skolor, daghem och andra lokaler, anmälan


Blankett

Föreningsregister, sök förening

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fritidsföreningar, ansökan om bidrag


Blankett

Försäkran om korrekt lämnade uppgifter, föreningsbidrag


Blankett

Handikappföreningar, ansökan om bidrag


Blankett

Isspoling, ansökan om bidrag


Blankett

Kulturföreningar, ansökan om bidrag


Blankett

Kulturföreningar, aktivitetskort vid ansökan om aktivitetsbidrag


Blankett

Lokalbidrag, ansökan


Blankett

Lotteriredovisning


Blankett

Motionsidrottsförbund, ansökan om bidrag


Blankett

Pensionärsföreningar, ansökan om bidrag


Blankett

Serveringstillstånd till slutet sällskap, ansökan om tillstånd för servering av alkohol


Blankett

Studieförbund, ansökan om bidrag


Blankett

Utsmyckningsbidrag, ansökan samhällsföreningar


Blankett

Trafik och infrastruktur

Ansökan om tillstånd före grävning i gator, vägar och annan kommunal mark


Blankett

Sök i karta efter gator, cykelvägar och kommunägd mark med mera

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan om utsättning av blomlådor


Blankett

Parkeringstillstånd, ansökan


Blankett

Jobb och företagande

Lediga jobb

E-tjänst


Företagsregister, sök och registrera

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lokal- och markregister

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Registrera sig/logga in som hyresvärd/fastighetsägare för att lägga upp objekt mark och lokaler

E-tjänst


Upphandlingar, se och lägg anbud

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Grävtillstånd, ansökan före grävning i gator, vägar och annan kommunal mark


Blankett

Krossning- och sorteringsverksamhet, anmälan


Blankett

Anmälan och registrering av verksamhetBadanläggning, anmälan av verksamhet


Blankett

Dricksvattenanläggning, registrering av verksamhet


Blankett

Dricksvattenanläggning, ändring eller avregistrering av verksamhet


Blankett

Hygienisk behandlingslokal (ex. akupunktur, fotvård, piercing, tatuering m.m.), anmälan av verksamhet


Blankett

Livsmedelsanläggning, anmälan av verksamhet


Blankett

Livsmedelsanläggning, ändring eller avregistrering av verksamhet


Blankett

Lokaler för undervisning (förskola, fritidshem, skola m.m.), anmälan av verksamhet


Blankett

Miljöfarlig verksamhet, anmälan


Blankett

Solarium, anmälan av verksamhet


Blankett

Brandfarliga varor, ansökan om tillstånd


Blankett

Brandfarliga varor, underrättelse om föreståndare


Blankett

Brandfarliga och explosiva varor, tillfälligt undantag från förbud


Blankett

Explosiva varor (förvärv, förvaring, handel, överföring inom Sverige, godkännande av föreståndare), ansökan


Blankett

Servering och försäljning av alkohol och tobakFolkölsförsäljning, anmälan


Blankett

Kryddning av snaps, anmälan


Blankett

Provsmakning på restauranger, anmälan


Blankett

Provsmakning på egen gård, anmälan


Blankett

Serveringsansvariga personer, anmälan


Blankett

Serveringslokal för catering, anmälan


Blankett

Serveringstillstånd, ansökan om tillstånd för servering av alkohol


Blankett

Serveringstillstånd, meritförteckning


Blankett

Tobaksförsäljning, ansökan


Blankett

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning


Blankett

Kommun och politik

Autogiroanmälan, faktura (Autogiro)


Blankett

Lämna medborgarförslag


Blankett

Lämna synpunkter, gör felanmälan

E-tjänst


Sök politiker

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


MedarbetareLönesystem, personal

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Rekrytering, chefer

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Webbmail, administrativa miljön

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Webbmail, skolmiljön

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EmmaNet

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


MobilityGuard, personal

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fjärrhjälp

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Trio User

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Politiker

Arvodesrapport


Blankett

Avsägelse politiska uppdrag


Blankett

Uppgifter förtroendevalda


Blankett

Till toppen