Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden. Ta kontakt med oss för att få tillgång till pressbilder.


 • Jättekliv för Emmaboda kommun i företagsranking - 66 platser upp


  2022 års siffror från Svenskt Näringsliv innebär att Emmaboda kommun höjer sig 66 platser och hamnar på plats 168. Placeringen är kommunens bästa sedan 2005.

 • AMB utvecklar vidare - kommunen säljer mark


  Emmaboda kommun har kommit överens med AMB Industri AB om försäljning av mark i direkt anslutning till AMB:s industri. Köparen förvärvar marken i syfte att utöka sin industriverksamhet och därmed säkerställa markinnehav på lång sikt.

 • Handelsplats i Rasslebygd


  Ett företag, MIMS Invest, har visat intresse för att etablera ett projekt med främst detaljhandel i Emmaboda. Ett markansvisningsavtal har tagits fram tillsammans med MIMS Invest för att utveckla platsen. I avtalet ingår sedan köp av mark och byggnation för olika verksamheter såsom handel, kontor, centrumverksamhet, besöksanläggning samt lager och service.

 • Kulturresa i vår del av Småland-Emmaboda kommun har beviljats medel från Familjen Kamprads stiftelse 


  Emmaboda kommun har beviljats pengar för att genomföra en ny omgång av Kulturresa i vår del av Småland. Vi fortsätter att arbeta utifrån egna erfarenheter liksom i forskning visat, att musik, konst och andra former av kultur kan förbättra människors hälsa och livskvalitet.

 • Emmaboda kommun har förbättrat företagsklimat i ny mätning


  Svenskt Näringsliv presenterade årets resultat av Företagsklimatet för kommunledningen – Emmaboda ökade i ”Sammanfattande omdöme”
Till toppen