Internationell samverkan och samarbete

Via regional samverkan har vi tillgång till två internationella kontor som skapar förutsättningar för internationell samverkan på olika plan.

Smålands Shanghaikontor

Smålands Shanghaikontorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har funnits i mer än tre år och har hjälpt över 150 företag att inleda affärer i Kina eller öka sin kunskap om denna gigantiska marknad. Kontoret har också rekryterat över 200 kinesiska studenter till Linnéuniversitetet.
Kontoret har personal i Shanghai och i Sverige och är ett samarbete mellan Region Kalmar län, Region Kronberg och samt Linnéuniversitetet.

Småland-Blekinges-Halland Europakontor

Europakontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns i Bryssel och är länken mellan regionen och Bryssel. Kontorets främsta uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor, att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskapen om hur de kan nyttjas på hemmaplan. Huvudmän för Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel är Regionerna i de fem länen samt Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Dela sidan på sociala medier