Stöd för kommersiell service

Från den 1 januari 2016 kan du söka investeringsstöd för kommersiell service i Landsbygdsprogrammet. Tidigare har du kunnat söka stödet hos Regionförbundet i Kalmar län.

Du kan få stöd för kommersiell service om du investerar i lokal service som dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar eller serviceställen. Du kan få stöd för utgifter som exempelvis material, utrustning, köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer och köp av byggnad.

Du kan få upp till 50 procent i stöd för investeringen. Dina utgifter för investeringen måste vara minst 50 000 kronor för att du ska kunna få stöd. I vissa fall kan du få upp till 90 procent i stöd. Dina utgifter måste då vara minst 30 000 kronor. I Kalmar län är det högsta beloppet du kan få i stöd 600 000 kronor per stödmottagare.

Information om stödet hittar du på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du söka stöd för investeringar inom kommersiell service gör du det via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är sedan länsstyrelsen som tar emot och handlägger din ansökan.

Har du några frågor om stödet för kommersiell service kan du ringa till Utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar:
Viktor Bruze, Telefon 010-223 83 31
Lillemor Jonsén, Telefon 010-223 83 20

Dela sidan på sociala medier

Till toppen