Ny resurs

Ny resurs är ett kompetensförsörjningsprojekt som riktar sig till arbetsgivare och nyanlända akademiker och personer med kvalificerad yrkesbakgrund. Projektet medfinansierades fram till 30 juni 2017 av Tillväxtverket och regionförbundet i Kalmar.

Ta del av våra nyhetsbrev

Är du företagare?

Saknar du viss kompetens i ditt företag? Enligt Regionförbundet i Kalmar län har en tredjedel av Sveriges nyanlända en akademisk utbildning från ett annat land. Nu finns möjligheten att via projekt ”Ny resurs” undersöka om det finns arbetskraft med ”rätt” kompetens bland våra nyanlända.

Projektet ger er arbetsgivare en möjlighet att utbyta erfarenheter och få inspiration från andra delar av världen.

Ni får möjlighet att testa personer med akademisk utbildning eller rejäl yrkeserfarenhet som, om ni trivs tillsammans, kan ge er möjlighet till kompetent och erfaren arbetskraft framöver.

Stöd och villkor för företag

 • Projektgruppen gör en kompetenskartläggning på ditt företag
 • Projektet hjälper till att matcha er med person som har rätt kompetens
 • Vi skriver en överenskommelse om praktikplats
 • Inga kostnader
 • Hos er finns namngiven handledare/kontaktperson angående praktikplatsen
 • Vi gör tillsammans en uppföljning – vad har fungerat bra/mindre bra
 • Kanske hittar ni en erfaren och kompetent kollega att anställa!

Vi söker utlandsfödda akademiker och kvalificerade yrkesarbetare

Har du akademisk utbildning från ditt förra hemland? Har du en rejäl yrkeserfarenhet från ditt förra hemland? Då kan vi i projektet Ny resurs vara ett stöd för dig på vägen yrket som du har kompetens inom.

Vilket stöd kan du få?

 • Kartläggning
 • Personlig handlingsplan
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Nätverk
 • Validering av kompetens
 • Praktik

Dela sidan på sociala medier