Metodhandbok

Vårt framgångsrika integrationsprojektet Ny Resurs, hjar tagit fram en metodhandbok för att sprida information ut i landet och närområdet om hur vi arbetat.

I metodhandboken får man ta del av vår samverkansmodell, styrgruppens och arbetsgruppens arbete för att nå målen, verktyg, lärdomar och inte minst deltagarnas och arbetsgivarnas erfarenheter av att ta emot en nyanländ med rätt kompetens. Läs även om hur vi tagit tillvara på civilsamhällets engagemang för integration och i samverkan med föreningsliv och ideella krafter skapat Mötesplats Emmaboda med aktiviteter sex daga per vecka från omkring 18 olika aktörer.

Ny Resurs är ett kompetensförsörjningsprojekt med integrationsfokus som består av två delar - att ta tillvara på utlandsföddas kompetens och matcha mot arbetsmarknadens behov samt att utveckla mötesplatser i Emmaboda kommun.

Projektet startade 1 januari 2016 och sker i samverkan mellan Arbetsmarknadscentrum, företagarföreningen CSO Centrum Sydost och Arbetsförmedlingen.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen