Mötesplats Emmaboda

Mötesplats Emmaboda är en mötesplats för alla i Emmaboda, där finns möjligheter till både schemalagd och spontan verksamhet. Mötesplatsen startade som ett svar på behov både från Emmabodas civilsamhällsaktörer och från nyanlända i Emmaboda. Mötesplats Emmaboda finns i källaren under Emmaboda Folkets hus och har schemalagda aktiviteter sex dagar i veckan.

Grundtanke och mål

Tanken med mötesplatsen vilar på idén om ett starkt civilsamhälle och på tanken om ideellt engagemang. Detta visar sig i de aktörer som är engagerade på mötesplatsen, t.ex. ideella föreningar, och studieförbund.

Ett mål för mötesplatsen är att Emmabodas civilsamhälle och föreningsliv ska kunna mötas, för att skapa förutsättningar för framtida samarbeten och volontärt utbyte. Självklart finns mötesplatsens utgångspunkt i tanken om att skapa möten mellan människor, i enlighet med mötesplatstanken inom Ny resurs.

Mötesplats Emmaboda har startats upp i Folkets hus källarlokaler som ett direkt svar på flera aktörers behov av ändamålsenliga lokaler att bedriva verksamhet i. Verksamhet som får människor att mötas och skapa förutsättningar för integration.

Exempel på aktiviteter
En del aktiviteter har ett tydligare fokus på integrationsverksamhet (t.ex. svenskundervisning), medan annan verksamhet passar alla (Internationella kören, Stickcaféet, aktiviteter för kvinnor och barn, och ”Träffpunkt onsdag”). T.ex. brukar deltagarskaran på internationella kören bestå av hälften nyanlända och hälften etablerade svenskar.

”Träffpunkt onsdag”
Träffpunkt onsdag hålls varje onsdagkväll mellan 18.00 – 21.00 och är en del av GoOnsdag. Det är en öppet hus-liknande verksamhet, som ibland har olika teman eller föreläsningar. T.ex. har Centrum Sydost varit där och haft informationskväll om nyföretagande och vad det innebär att starta eget. Andra gånger är mötesplatsen öppen för alla att bara komma in och ta en kaffe, lyssna på musik eller spela bordsfotboll eller bordtennis.

Dela sidan på sociala medier