För dig som företagare med anledning av Coronaviruset Covid-19

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 vill vi informera om beslut och riktlinjer som tagits i Emmaboda kommun och kommunens bolag för att minska spridningen av viruset. Vi har också valt ut information från samverknspartners och nationella myndigheter och organisationer som berör näringslivet.

Till följd av spridningen av Coronaviruset Covid-19 drabbas flera företag i kommunen hårt. Emmaboda kommun ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare. Emmaboda kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

Följande insatser sätts in för företag:

 • Om kund begär anstånd kommer Emmaboda Energi och Miljö AB/ Emmaboda Elnät AB vara lyhörda för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.
 • Om kund begär anstånd kommer Emmaboda kommun vara lyhörd för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter gällande tillstånd och tillsyn. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.
 • Om kund begär anstånd kommer EMFAB/EBA vara lyhörda för att förlänga betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd. Gäller verksamhetslokaler. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.
 • Kommunen kommer att vara lyhörd för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 • Kommunen undersöker om det är möjligt för restauranger att omgående öppna sina uteserveringar.
 • Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som riksdag och regering kommit med.

Emmaboda kommun går in i samverkan kring jourhavande företagslots

Emmaboda kommun har beslutat att gå in i en regional samverkan kring Jourhavande företagslots. Region Kalmar län blir samordnare och kommunerna i länet och deras samverkanspartners hjälps åt för att lotsa företag som behöver hjälp med anledning av coronavirussmittan Covid 19.

Mer information om samverkan kring jourhavande företagslots

Läs mer om jourhavande företagslots på Region Kalmar läns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsbesök

Näringslivsutvecklare och kommunalråd genomför planerade företagsbesök och planerar för nya. Men självklart är det ni företagare som avgör om ni vill att vi ska komma.

Övriga sammankomster (med fler deltagare) är vi mer restriktiva med. Emmaboda kommuns krisledningsnämnd beslutade fredagen den 13 mars om att uppmana CSO att ställa in planerade nätverksträffar. Det innebär i praktiken att vi på näringslivskontoret inledningsvis inte planerar och genomför aktiviteter själva eller tillsammans med samverkanspartners under mars-april.

Bildningskontoret

Högstadiet skjuter upp Prao för årskurs 8 nästa vecka 23-27 mars. Information går nu ut till företag och de som skulle ta emot praktikanter.

Möjligheternas Hus

Inga externa besök tillåts i kontorslokalerna.

Öppet som vanligt på Återvinningscentralen och Vissefjärda pall.

Emmaboda Energi och miljö

Har stängt kundtjänst för externa besökare. Nås via telefon och mail.

Räddningsförbundet Emmaboda-Torsås

 • Räddningsstationen tar inte emot besök av utomstående om det inte är absolut nödvändigt.
 • Externa utbildningar skjuts upp tillsvidare.
 • Tillsyn och brandskyddskontroll hanteras som vanligt men med extra hänsyn till att hålla avstånd (minst 1 m) och god handhygien.
 • Vid automatlarm och utryckning arbetar man för att exponera så få som möjligt.

Tillsyn

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljöenheten kommer inte att göra några inspektioner inomhus, endast vid akut behov till exempel livsmedelsförgiftning, smittskydd, olycka.

Information från samverkanspartners kring lokala arrangemang och aktiviteteter

En mängd aktiviteter och träffar ställs nu in med anledning av Covid-19 Coronaviruset. Här informerar vi om lokala aktiviteter som vi tidigare har marknadsfört och som nu ställts in eller som har fått ändrade förutsättningar.

Centrum sydost

Nätverksträffarna den 24 mars och 21 april ställs in. Stämman i april skjuts fram.

Företagarna i Emmaboda

Volvo-träffen hos Liljas den 2 april är inställd. Företagarna återkommer med nytt datum när de vet mer.

Styrelseakademin sydost

Lunchträffen den 7 april är inställd.

Långasjö Växthus

Invigningen av Långasjö växthus den 18 april, där även Emmaboda och Torsås kommuner, Möjligheternas hus och Vågen skulle ha medverkat, ställs in.

Skog & traktor

Skog & Traktormässan flyttas från 8-9 maj till den 11-12 september.

Nystartsrådgivning

Vår samverkanspartner Nyföretagarcentrum Kalmarsund erbjuder rådgivning som tidigare. För de som önskar erbjuds rådgivning per telefon. Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bra och viktiga länkar till nationella myndigheter

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset Covid-19 har vi samlat ett antal länkar där du du som företagare i Emmaboda kommun kan hitta viktig information.

Följ länkarna för att hålla dig kontinuerligt uppdaterad.

 • På Verksamt.selänk till annan webbplats samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.
 • Emmaboda kommun följer händelseutvecklingen och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer.
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Dela sidan på sociala medier