Näringslivsprogram

Handlingsplaner, strategi- och policydokument som berör näringslivsutveckling ska bidra till bra förutsättningar för ett gott företagsklimat och en god tillväxt i kommunen. De ska vara kända i kommunen och av näringslivet.

Bakgrund

Hösten 2014 startade vi upp dialogen med näringslivsrådet inför arbetet med ett nytt näringslivspolitiskt program. En enkät gick ut till samtliga företag med fungerande mail företagsregistret. Resultaten har redovisats på ett dialogmöte med näringslivet den 11 mars, på Näringslivsrådet den 25 mars och i ledningsgruppen den 27 mars. Resultatet från enkäten samt de synpunkter och idéer i de olika diskussionsforumen lämnades vidare till politiken och kommunens ledningsgrupp och fanns med i det fortsatta arbetet med kommunens övergripande målarbete under 2015.

Måldokument Emmaboda vår framtid 2015-2018

Arbetet resulterade i måldokumentet Emmaboda vår framtid med fem prioriterade målområden där "Stimulera företagande" är ett av dessa. Under detta område finns fyra åtaganden.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen