Nätverk och dialog

Vi arbetar med flera olika afrenor för att skapa dialog och det goda mötet. Företagsbesök, näringslivsråd och nätverksträffar.

Företagsbesök är viktiga för att fånga upp och skapa förståelse för företagens behov. Näringslivsutvecklare, kommunledning och politiker i kommunstyrelsen besöker sammanlagt cirka 125 företag per år. Även övriga förvaltningar och kommunala bolag kommer på olika sätt i kontakt med lokala företag och bidrar till dialogen.

Vill du att vi besöker just ditt företag? Kontakta näringslivsutvecklaren Ann-Christine Torgnyson.

Nätverksträffar

Planering 2018
23 oktober frukost 7.30-9.00 AMB Industri
20 november lunch troligtvis kl. 12.00-14.30 SMÅLANDSLUNCH (Svenskt Näringsliv, Företagarna, Almi)
11 december frukost 7.30-9.00

Genomförda träffar:
6 februari lunch 11.30-13.00, kompetensförsörjning Xylem
24 april lunch 11.30-13.00, Emmaboda Flygbana
22 maj frukost 7.30-9.00, Ödevata FiskeCamp
4 september lunch 11.30-13.00 Essemce

Träffarna arrangeras i samverkan med Centrum Sydost, Emmaboda kommun bjuder på förtäring.
Anmälan senast dagen före kl. 12.00 till Centrum Sydost eller 0471-100 12

Lokala företagsnätverk

Centrum Sydost lokalt utvecklingscentrum i Emmaboda

Centrum Sydost s mål är att stimulera företagande i och omkring Emmaboda kommun. Företagsnätverket arbetar bl.a. med nätverksträffar, kurser och kompetensutveckling, samordning av Handelsnätverk samt nätverk för Antikt, konst och loppis.

Centrum Sydosts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagarna, lokalavdelning Emmaboda

Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag i olika branscher. Företagarna arbetar både nationellt och regionalt med att påverka beslutsfattare att genomföra reformer. Delar årligen ut priset Årets Företagare.

Företagarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LRF Sydost, lokalavdelning Emmabodabodabygden

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är en politiskt obunden intresse- och företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare som har sin bas i landsbygden, till exempel landsbygdsturism, entreprenad och livsmedelsförädling.

LRFs webbplatsöppnas i nytt fönster

Näringslivsråd

 

Mötesdatum 2018
28 februari kl 14.30-16.00, tema: Kompetensförsörjning
2 maj kl 14.30-16.00, tema: Förenkla helt enkelt
3 oktober kl 14.30-16.00, tema: Kompetensförsörjning fortsättning
5 december kl 14.30-16.00, tema: Summering och framtid

Bakgrund

2011 tog kommunstyrelsen initiativet att starta upp ett näringslivsråd bestående av företag och organisationer från det lokala näringslivet samt vissa regionala organsiationer som till exempel Linnéuniversitetet, Regionförbundet med flera.
Rådet fungerar som remissinstans i vissa frågor till exempel näringslivspolitiska program. Rådet ska vara en arena där företrädare för kommunstyrelsen och berörda tjänstemän möter näringslivet för att lyfta och diskutera framtidsfrågor som berör kommun och näringsliv. Rådet ska också ha en nätverksbyggande funktion mellan företagen.

Deltagare

Fasta deltagare i näringslivsrådet är: kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommunchef, näringslivsutvecklare, Vilhelm Mobergsymnasiet, Möjligheternas hus (arbetsmarknadscentrum), EMFAB (kommunala fastighetsbolaget), kommunens fyra största företag Xylem, Södra Timber, AMB Industri, Saint-Gobain Emmaboda Glas, företagarorganisationerna Centrum Sydost, Företagarna Emmaboda och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), Regionförbundet och Linneuniversitetet. Från övriga näringslivet kan representationen variera. Förnärvarande medverkar Sparbanken Eken och Deloitte. Dessutom bjuds fackförbunet Unionen in att medverka vid mötena.

Stormöte näringslivsdialog

Mötesdatum 2018

Stormötena är öppna för alla intesserade företag och näringsidkare med verksamhet i Emmaboda kommun.
27 mars klockan 18.30-20.30, tema Handel och service. Plats Hotell Amigo.
20 november klockan 12.00-14.00 Smålandslunchen. Svenskt Näringsliv redovisar näringslivsklimatet. Plats Emmaboda Foklkets hus.