Nätverk och dialog

Vi arbetar med flera olika afrenor för att skapa dialog och det goda mötet. Företagsbesök, näringslivsråd och nätverksträffar.

Företagsbesök är viktiga för att fånga upp och skapa förståelse för företagens behov. Näringslivsutvecklare, kommunledning och politiker i kommunstyrelsen besöker sammanlagt cirka 125 företag per år. Även övriga förvaltningar och kommunala bolag kommer på olika sätt i kontakt med lokala företag och bidrar till dialogen.

Vill du att vi besöker just ditt företag? Kontakta näringslivsutvecklaren Ann-Christine Torgnyson.

Nätverksträffar

Planering 2019

Höst:17 september lunchmöte klockan 11:30-13:00 Plats: Meddelas senare
22 oktober lunchmöte klockan 11:30-13:00 Plats: Meddelas senare
19 november lunchmöte klockan 12:00-14:00 Arrangör: Smålandslunch Plats: Meddelas senare
10 december frukostmöte klockan 7:30-9:00 Plats: Meddelas senare

Genomförda träffar:
30 januari kvällsmöte klockan 18.30-21.30, Plats: Nöjeshuset
9 april lunchmöte klockan 11:30-13:00, Plats Möjligheternas Hus, Tema: Kompetensförsörjning.
07 maj frukostmöte klockan 7:30-9:00 Emmaboda hälsocentral -Inställd p g av sjukdom
4 juni frukostmöte klockan 7:30-9:00 Plats: Kyrkeby bränneri
Träffarna arrangeras i samverkan med Centrum Sydost, Emmaboda kommun bjuder på förtäring.
Anmälan senast dagen före kl. 12.00 till Centrum Sydost eller 0471-100 12

Lokala företagsnätverk

Centrum Sydost lokalt utvecklingscentrum i Emmaboda

Centrum Sydost s mål är att stimulera företagande i och omkring Emmaboda kommun. Företagsnätverket arbetar bl.a. med nätverksträffar, kurser och kompetensutveckling, samordning av Handelsnätverk samt nätverk för Antikt, konst och loppis.

Centrum Sydosts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagarna, lokalavdelning Emmaboda

Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag i olika branscher. Företagarna arbetar både nationellt och regionalt med att påverka beslutsfattare att genomföra reformer. Delar årligen ut priset Årets Företagare.

Företagarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LRF Sydost, lokalavdelning Emmabodabodabygden

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är en politiskt obunden intresse- och företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare som har sin bas i landsbygden, till exempel landsbygdsturism, entreprenad och livsmedelsförädling.

LRFs webbplatsöppnas i nytt fönster

Näringslivsråd

2011-2018 har vi på kommunstyrelsens initiativ genomfört 2-4 Näringslivsråd per år. Under våren 2019 kommer kommunens nya politiska ledning att gå igenom strukturen och organisering av samtliga kommunala råd. Under denna tid kommer vi inte att arrangera några Näringslivsråd.

Näringslivsrådet har bestått av företag och organisationer från det lokala näringslivet samt vissa regionala organisationer.
Rådet har fungerat som remissinstans i framtagning av näringslivspolitiska program. Rådet har även varit en arena där företrädare för kommunstyrelsen och berörda tjänstemän möter näringslivet för att lyfta och diskutera framtidsfrågor som berör kommun och näringsliv.

Dela sidan på sociala medier