Emmaboda Kommun

Dela sidan på sociala medier

ANMÄL FÖRETAGET NU TILL TEKNIKNATTEN 11 APRIL

Vi söker teknikintriktade företag/arbetsplatser som vill träffa framtidens arbetskraft under TEKNIKNATTEN.

Under TEKNIKNATTEN vill vi visa upp kommunens teknikinten­siva arbetsplatser och underlätta företagens framtida rekry­tering. Vi vänder oss till åk 8 på högstadiet och åk 2 på gym­nasiet - ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval och vill med företagens hjälp visa en bredd av olika yrkesroller och branscher.

VI KOMBINERAR MINIMÄSSA MED OLIKA BESÖKSSTATIONER PÅ BJURBÄCKSSKOLAN 7-9 OCH FÖRETAGSBESÖK
Ungdomarna besöker olika stationer på en minimässa samt får åka ut på besök på arbetsplatser. Där får de ställa frågor direkt till företagsledning och olika medarbetare – vad innebär det att arbeta här? vilken utbildning krävs? kan man få praktik hos er? hur jobbar ni med programmering och automatisering? Vad för slags matte behöver man kunna?

För företagen är TEKNIKNATTEN ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin och lyfta fram spännande pro­dukter, ny teknik, bra arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kom­petenta medarbetare!

Ni kan väja att medverka på minimässa och eller att ta emot på företagsbesök. Företagsbesöken varar ca 50 minuter och det är ca 12 ungdomar samt minst en vuxen per grupp.

ANMÄLAN senast 8 mars till studie- och yrkesvägledare Annika Holmquist, tel 0471-249000 (vxl).