Förenkla helt enkelt

Under onsdagen den sjunde februari deltog 330 tjänstepersoner på en utbildningsdag som handlar om att förenkla mötet med kommunerna som företagare.

Företagslotsarna

Fem stycken kommuner i länet har gått samman för att genomföra Förenkla helt enkelt. Målet med utbildningen är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagarens behov och att skapa tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan kommunen och det lokala näringslivet.