Dialogmöte 1 november

Den 1 november kl. 18.30-20.30 bjuder vi in till dialogmöte med fokus på Emmaboda centrum. Vi får en redovisning av Blekinge Tekniska högskolas projektarbeten på kursen "Storytelling i planering" utförda i Emmaboda centrum i våras.

Dialogmötet riktar sig till fastighetsägare, handlare, företagare, politiker, tjänstepersoner, eldsjälar och intresserad allmänhet.

Storytelling i planering
Studenter på programmet för fysisk planering har gjort filmer och förslag i form av utställningen "Situationer". Detta kommer redovisas och ger spännande inspel till det utvecklingsarbete som pågår inom ramen för Emmaboda kommuns utvecklingsarbete Emmaboda vår framtid.

Om Strategi
Arbetsgruppen för åtagandet "Särskild satsning för att locka företag att etablera sig i centrum" kommer att redovisa ett utkast till strategi.
Arbetsgruppen består av representanter för EMFAB (Emmaoda fastighets AB), Emmaboda kommun, CSO (Centrum Sydost) och Företagarna.

Plats: Lindås Folket hus

Anmälan: Senast den 29 oktober till naringslivsservice@emmaboda.se eller 0471-249012.

Vi bjuder på fika, ange ev. behov av specialkost vid anmälan.

Varmt välkommen!

Arbetsgruppen

Dela sidan på sociala medier