Emmaboda Kommun

Dela sidan på sociala medier

Tekniknätverk syd

Kompetenshöjande nätverk för produktionsledare, kvalitets- och miljöansvariga i sydost. Efter önskemål från företagen erbjuder Tekniknätverk Syd och Linnéuniversitetet ett kompetenshöjande nätverk i sydost regionen. Under våren genomförs fyra tematräffar.

Vid fyra tillfällen under våren har du möjlighet att få nya perspektiv, kunskaper och kontakter – träffarna kommer att ha olika teman och leds av Daniel Olsson från Ilenio samt föreläsare från Linnéuniversitetet.

Träff 1: Systematiskt förbättringsarbete I, 8 februari , kl 8.00 – 12.00
Våra befintliga arbetssätt och processer innehåller ofta en stor förbättringspotential genom att vi nyttjar våra resurser på ett smartare sätt. Effekterna av förbättringsarbetet låter inte vänta på sig, när vi arbetar i rätt ordning och systematiskt med vår potential.
Var: Torsås Företagscentrum, Bergkvaravägen 15, Torsås

Träff 2: Kvalitet 1 mars, kl 8.00 – 12.00
Kvalitetsarbetet börjar i det lilla, varje steg, varje moment i verksamheten måste göra rätt och
nöten som verksamheten måste knäcka är hur parametrarna kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet balanseras för att öka både lönsamheten och marknadsandelarna.
Var: Glasblåsaren, Emmaboda Folkets Hus, Nygatan 8, Emmaboda

Träff 3: Ledarskap, 5 april, kl 8.00-12.00
Ett effektivt ledarskap måste svara på frågorna: Hur utvecklas mitt team? Vilken ledarstil är bra att ha i olika faser när min arbetsgrupp utvecklas? Vilken ledarstil har jag?
Var: Nybrosalen, Linnéuniversitetet, Pukebergarnasväg 20, Nybro/Pukeberg

Träff 4: Systematiskt förbättringsarbete II, 3 maj kl 8.00 – 13.30
Det systematiska förbättringsarbetet behöver ett tydligt system för att fungera på lång sikt.
Ofta är det ”enkelt” att förbättra arbetssätt och säkerställa en god kvalitet om man jämför med utmaningen att bibehålla förändringar ur ett mänskligt beteende perspektiv.
Var: Utbildningssalen, IUC, Gröndalsvägen 19 B, Kalmar

Pris: 750 kr/träff eller 2.500 kr för alla 4 träffarna. Priserna är exklusive moms. Förmiddagsfika ingår, samt avslutningslunch vid sista träffen.

Anmälan: Till info@torsasforetagscentrum.se eller 0486-487 00 senast 1 vecka innan respektive träff.

Varmt välkommen!

Tekniknätverk syd ingår i IUCs projekt ”Strategier för hållbar tillväxt” som är finansierat genom EU- Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionförbundet i Kalmar län, IUC, Emmaboda kommun med flera av länets kommuner.

I samarbete med TFC, NFG, Kalmarsund promotion och CSO.