Möteslokal Lindås

En möteslokal som skapar möjligheter till social samvaro.

Möteslokalen ligger på Flygtvägen 10 i Lindås där också hemtjänsten utgår ifrån.

Här finns möjlighet att delta i olika aktiviteter. Utbudet beror på era intressen och förslag.

För närvarande pågår bingo, studiecirklar och social samvaro kring kaffebordet.

Möjlighet finns att boka lokalen för egna träffar.

Ett månadsblad ges ut varje månad som du hittar här på hemsidan eller i lokalen.