Träffpunkt Lindås

En möteslokal som skapar möjligheter till social samvaro.

Möteslokalen i Lindås Folkets hus.

Här finns möjlighet att delta i olika aktiviteter. Utbudet beror på era intressen och förslag.

För närvarande pågår bingo, studiecirklar och social samvaro kring kaffebordet.

Ett månadsblad ges ut varje månad som du hittar här på hemsidan eller i lokalen.