Avgifter för äldreomsorg

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Den högsta avgiften för omsorg och hjälp är 2 044 kronor per månad.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 136 kronor per månad och för makar/samboende 4 340 kronor per person och månad. För yngre funktionshindrade höjs minimibeloppet med 10 %.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta avgiftshandläggaren.