Barnahus i södra Kalmar län

Barnahus är en samverkan mellan kommunerna i Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda och Nybro samt landstinget i Kalmar län, åklagarkammaren i Kalmar län och polismyndigheten i Kalmar län.

Målgruppen är barn och ungdomar mellan 0 till och med 17 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relationer, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott.

Socialtjänst, polis, åklagare, barnkliniken och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans i gemensamma lokaler. Syftet är att barnet i en trygg och barnvänlig miljö ska vara i centrum för utredningsprocessen.

På Barnahus erbjuds:

  • rådgivning/ konsultation
  • samråd
  • samordning av insatser
  • risk- och skyddsbedömning
  • brottsutredning
  • läkarundersökning
  • krisbearbetning
  • kompetensutveckling
  • ökat samarbete/ samsyn

Kontakta Barnahus

På Barnahus arbetar två socialsekreterare och en enhetschef i nära samarbete med polis, åklagare, socialtjänst och landsting.

Kontakt med Barnahus sker via socialtjänsten eller polisen. Föräldrar och barn kan inte själva boka tid. Skolor, sjukvård och andra myndigheter kan vända sig till Barnahus för rådgivning