Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få ihop din ekonomi? Kommunen kan ge råd, stöd och vägledning kring din ekonomiska situation och undersöka om situationen ger möjlighet till rådgivning.

Ansökan om skuldrådgivning görs till Kronofogdemyndigheten. Kommunen har avtal med en extern rådgivare som hjälper till med ansökan för skuldrådgivning. För att få hjälp av den externa rådgivaren måste du först få klartecken från kommunen.

Så här fungerar det:

  • Kontakta kommunens besökscenter och be att få tala med ansvarig tjänsteman för rådgivning kring skuldsanering eller fyll i dina kontaktuppgifter nedan:

Formulär
  • Du kommer bli kontaktat av kommunens tjänsteman då ni tillsammans bestämmer tid för ett möte.
  • Vid mötet går ni igenom din situation.
  • Kommunens tjänsteman gör en bedömning om det kan vara aktuellt för dig att ansöka om skuldrådgivning.
  • Är skuldrådgivning aktuellt får du kontaktuppgifter till den externa rådgivaren och en rekvisition från kommunen som du ska lämna till rådgivaren.
  • Du blir ombedd att ta kontakt med den externa rådgivaren för hjälp med ansökningsförfarandet .
  • Rådgivningen är kostnadsfri. Alla som arbetar med skuldrådgivning på uppdrag av kommunen har tystnadsplikt.
Till toppen