Kontaktgruppen

Kontaktgruppen bygger på gemenskap, kamratskap och trygghet där målet är att man ska kunna utöka sitt sociala nätverk och därmed uppnå en ökad livskvalitet.

Kontktgruppen är en avgiftsfri verksamhet dit du som lider av långvarig psykisk ohälsa är välkommen. Man behöver inte ha något biståndsbeslut utan kontakt tas direkt med enhetschef eller personal på kontaktgruppen.

Verksamheten är frivillig och det är upp till var och en att bestämma i
vilken utsträckning man väljer att delta i aktiviteterna. Deltagarna vid
kontaktgruppen har gemensamt vid ett verksamhetsråd tagit fram regler för hur man uppträder, en av dessa är att man skall vara drogfri.

Allt arbete i kontaktgruppen bygger på gemenskap, kamratskap och trygghet i
gruppen och med personal. Kontaktgruppen fungerar som en mötesplats där man träffas, fikar och äter lunch under sällskaplig anda.

Verksamhetsrådet som består av dig och andra deltagare i kontaktgruppen har
möte varje månad för att följa upp verksamheten samt planera för aktiviteter
utifrån önskemål.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen