Dela sidan på sociala medier

Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande om pengar, eller känner du någon som har det?

Konsumtion av alkohol och droger samt ett överdrivet spelande innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt oss och många av oss använder alkohol. Gränserna för vad som är beroende och missbruk är otydliga och övergången från bruk till missbruk sker ofta successivt.
Var tionde person i landet har "problem" med alkohol och droger.

Missbruk och beroende drabbar inte bara individen utan påverkar även familj, anhöriga och närstående.

Individ och familjeomsorgen kan hjälpa den som har problem, med missbruk och beroende, och familjen, anhöriga och närstående.

Behöver du hjälp för egen del, är anhörig eller är orolig för någon med missbruk och beroende kan du kontakta Individ och familjeomsorgen.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun