Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande om pengar, eller känner du någon som har det?

Konsumtion av alkohol och droger samt ett överdrivet spelande innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt oss och många av oss använder alkohol. Gränserna för vad som är beroende och missbruk är otydliga och övergången från bruk till missbruk sker ofta successivt.

  • 6,9 % av Sveriges befolkning har alkoholproblem, vilket skulle motsvara drygt 650 personer i Emmaboda kommun.
  • 1 % av Sveriges befolkning brukar narkotika, vilket skulle motsvara drygt 93 personer i Emmaboda kommun.
  • 2 % av Sveriges befolkning har problem med överdrivet spelande om pengar, vilket skulle motsvara drygt 180 personer i Emmaboda kommun.

Missbruk och beroende drabbar inte bara individen utan påverkar även familj, anhöriga och närstående.

Man räknar med att det finns fyra personer runt varje person med alkohol-, narkotika- och spelproblem vilket i Emmaboda kommun skulle motsvara: 

  • 2 600 anhöriga till personer med alkoholproblem 
  • 372 anhöriga till personer med narkotikaproblem
  • 720 anhöriga till personer med spelproblem

Tillsammans blir detta drygt 3 700 personer i Emmaboda kommun som på något sätt är familj, anhöriga eller närstående till någon med ovanstående problem. Detta utgör drygt en tredjedel av kommunens befolkning.

Individ och familjeomsorgen kan hjälpa den som har problem, med missbruk och beroende, och familjen, anhöriga och närstående.

Behöver du hjälp för egen del, är anhörig eller är orolig för någon med missbruk och beroende kan du kontakta Individ och familjeomsorgen, var god se kontaktrutan överst på sidan.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen