Fördjupad dialog om utökad polisiär närvaro i Emmaboda kommun

Trygghetsmätningen är en av flera pusselbitar som beskriver situationen i Emmaboda kommun. Den visar på behovet av polisiär prioritering.

Undersökningen utgör grund för kommunens dialog med den nya polismyndigheten avseende Polisens närvaro och förmåga i Emmaboda kommun. Trygghetsmätningen tillsammans med andra fakta och statistik påvisar ett tydligt behov av polisiär prioritering i Emmaboda kommun tillsammans med aktivt arbete från kommun.

– Viktigast framåt är att samverka med polisen, bidra med de insatser och arbete kommunen kan samt fortsätta dialogen med polisen om hur deras förmåga och närvaro i Emmaboda kan ökas. Detta för att Emmaboda av alla ska både vara och upplevas som en trygg plats att vara på, säger Anette Strömblad, kommunchef.

I mätningen framkommer att missbruksproblem, buskörning i centrum och oro för inbrott bostad och förråd är de tre områden som invånarna i Emmaboda kommun oroar sig mest för. De är införda som fokusområden för det senaste samverkansavtalet mellan kommun och Polis. Områdena är sedan tidigare trygghetsmätningar, kända av både kommunen och Polisen.

Sedan 2009 har Emmaboda kommun haft tydlig positiv utveckling, från förra årets mätning så har dock en mindre försämring skett.

________________________________________
För mer information kontakta:
Erik Richardsen säkerhetssamordnare, Emmaboda kommun
Telefon: 0471- 24 98 93,
e-post: erik.richardsen@rfet.se

Dela sidan på sociala medier