Ny daglig verksamhet på Eriksmåla ridklubb

Utveckling av Grön Omsorg.

Hösten 2015 såg Emmaboda kommuns socialförvaltning behov av att påbörja reformering och utveckling av den dagliga verksamheten och sysselsättningen. Socialnämnden gav i november samma år förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för Grön omsorg i Emmaboda kommun.

Forskning visar att djur och natur är bra och hälsofrämjande för människor i allmänhet och i synnerhet vid psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning av olika slag. Det unika med Grön Omsorgsverksamhet är kombinationen av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion. Det tillsammans med möjligheten till umgänge med djur och närheten till naturen ger en känsla av sammanhang.

Emmaboda kommuns socialförvaltning har därför som ett första steg i att utveckla Grön omsorg i kommunen inlett ett samarbete med Eriksmåla ridklubb. Samarbetet gäller daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättningar. Eriksmåla ridklubb vill också gärna vara en del i utvecklandet av Grön omsorg.

Verksamheten startade 17 maj, 2016 Just nu deltar fyra brukare tillsammans med två handledande personal i daglig verksamhet på Eriksmåla ridklubb. Verksamheten kommer i ett första skede att pågå till slutet på december.
Efter utvärdering kommer socialnämnden att fatta beslut om eventuell fortsättning.

Dela sidan på sociala medier